මාර්ග රෝලර්

ගූක්මා මාර්ග රෝලරය බහුකාර්ය ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ, එය නවීන තාක්‍ෂණයෙන් ප්‍රවේශමෙන් නිර්මාණය කර ඇත.ගූක්මා කැණීම් යන්ත්‍රයට විවිධ මාදිලි, මෙහෙයුම් බර 350kg සිට ටොන් 10 දක්වා, වානේ රෝලර් ප්‍රමාණය Ø425*600mm සිට Ø1200*1850mm දක්වා ඇත.ගූක්මා මාර්ග රෝලරය බොහෝ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිවල බහුලව භාවිතා වන අතර කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිවල සියලු වර්ගවල අවශ්‍යතා සපුරාලයි.