ඉදිකිරීම් යන්ත්රෝපකරණ

Gookma ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ අතර භ්‍රමණ විදුම් යන්ත්‍රය, තිරස් දිශානුගත සරඹ (HDD), හයිඩ්‍රොලික් කැණීම් යන්ත්‍රය, ස්වයං-පෝෂණ කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණය, ට්‍රක් දොඹකරය, ෆෝක්ලිෆ්ට් දොඹකරය, ෆෝක්ලිෆ්ට්, රෝඩ් රෝලර් සහ ලෝඩර් යනාදිය ඇතුළත් වේ, විවිධ වර්ගයේ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍යතා සපුරාලයි.
123ඊළඟ >>> පිටුව 1/3