කුරුඳු පීලිං යන්ත්‍රය

කුරුඳු යනු රූපලාවණ්‍ය ද්‍රව්‍යවල ප්‍රයෝජනවත් අමුද්‍රව්‍යයක් වන අතර, එය රසකාරක සහ උද්දීපනය කරන ඇරෝමැටික කාරක සෑදීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. කුරුඳු ශරීර ශක්තිය වැඩි කිරීමට, උණුසුම වැඩි කිරීමට, වේදනාව සමනය කිරීමට සහ රුධිර සංසරණය ප්‍රබෝධමත් කිරීමට උපකාරී වේ.සාම්ප්‍රදායික කුරුඳු පොතු ගැලවීමේ ක්‍රමය අඩු කාර්යක්ෂමතාවයක් නිසා වෙළඳපල ඉල්ලුමට අනුව ගූක්මා සමාගම විසින් වෘත්තීය කුරුඳු ලෙලි යන්ත්‍රය නිපදවා ඇති අතර එමඟින් කුරුඳු සැකසීමේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීමට බෙහෙවින් උපකාරී වේ.